• gorgan
  • 1397/12/1
  • 01732129597
  • gorgan, iran
news-details
اجتماعی

به منظور آشنایی بیشتر با نقش انجمن اولیاء در مدارس و راهکارهای عملی استفاده از ظرفیت این نهاد حمایتی و پوششی، در اداره امورات مدرسه گفتگوی کوتاهی با «محمد یوسف حسینی مدیر دبیرستان شاهد متوسطه دوره اول شهرستان علی آباد کتول» انجام داده ایم که حاوی نکات قابل تاملی است.

انجمن اولیاء و مربیان از نگاه شما چه نهادی است؟

اگر خانه را نخستين مدرسه و مدرسه را، خانه دوم دانش آموزان محسوب کنیم، ارتباط و تعامل اين دو نهاد عظيم اجتماعي بسيار تاثير گذار خواهد بود. پل ارتباطی این دو مدرسه کوچک و بزرگ را می توان انجمن اولیاء و مربیان نامید. در حقیقت انجمن اولیاء و مربیان فصل مشترک فعالیت های خانواده و مدرسه است که اثر بخشي آن بايد بيش از بيش مورد توجه قرار گيرد. در واقع مدرسه باید پیشاهنگ ارتباط با خانه باشد و با روشهای گوناگون اسباب مشارکت فکری اولیا را در امر تعلیم و تربیت فرزندانشان فراهم کند. یکی از راه های تعامل خانواده ها با مدارس ارتباط و توجه به نقش ذاتی انجمن اولیاء و مربیان است که می تواند در این خصوص تاثیر گذار باشد.

ضرورت ارتباط خانه و مدرسه را چگونه ارزیابی می کنید؟

بدون شک خانه و مدرسه در انجام وظایف تربیتی مکمل یکدیگرند. اگر این دو نهاد ( خانه و مدرسه) روش ها و برنامه های هماهنگ و منسجم نداشته باشند، در روند رشد شکل گیری شخصیت دانش آموزان و به سرانجام رساندن سر فصل های آموزشی اختلال به وجود می آید. چرا که دو نهاد خانه و مدرسه نقش اساسی در تکوین شخصیت کودکان  و نوجوانان و پیشبرد اهداف نظام آموزشی دارند و هر قدر این دو نهاد با هم تعاملی بیشتری داشته باشند، اثرات آموزش مطلوب تر خواهد شد.
در واقع بین روش ها و اصول آموزشی و مدیریتی خانه و مدرسه باید همسویی و تشابه وجود داشته باشد و یکی از این دو کانون ، نباید کار دیگری را خنثی کند، بلکه به عنوان دو جریان همسو و همگرا در تکمیل اهداف نظام آموزشی تاثیر گذار باشند.

البته این بخشی از ضرورت ارتباط این دو نهاد است. رابطه خانه و مدرسه تعاملي دوطرفه است. هر دو نهاد تربيتي بايد به نقش خود عمل کنند تا تعليم و تربيت ثمربخش شوند. تعامل دو سویه و هماهنگي اين دو نهاد مهم در يک برنامه واحد و منسجم مي تواند در همه جهات ثمربخش باشد. اگر رفتار معلمان و اولياي مدرسه و رفتار پدر و مادر و اولياي خانواده با موازين تعليم  و تربيت و روانشناسي کودک و رشد او مطابقت نداشته باشد، سلامت رواني و اجتماعي کودکان به مخاطره مي افتد. پس در پرتو همدلي و همسويي اين دو نهاد مهم آموزشي و تربيتي يعني خانه و مدرسه، بسياري از مشکلات و تنگناهاي نظام تعليم و تربيت حل خواهد شد .

چرا برخی اولیا در مشارکت با مدرسه جدی نیستند؟

حقیقت امر این است که در سال های اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و تامین بخشی از هزینه نگهداری مدارس از طریق کمک های مردمی، تعامل بین خانواده ها و مدارس کمرنگ شده است و با ارسال دعوتنامه، اولین گزینه ای که به ذهن والدین متبادر می شود، درخواست کمک های مردمی است. فلذا مشارکت خانواده ها در برخی از امورات مدرسه، (به ویژه در مدارسی که سطح مالی خانواده ها مطلوب نیست)، به حداقل خود رسیده است. شاید بتوان با برنامه ریزی درست در ابتدای سال و توجیه نقش پررنگ انجمن در حل بسیاری از مناقشات مدرسه ، خانواده را در همکاری بیشتر با انجمن ترغیب کرد.

چه پیشنهاداتی در جهت  جلب مشارکت های مردمی در آموزش و پرورش توصیه می کنید؟

آگاه کردن  مردم از تمام جوانب مشارکت مهمترین اصل در این رویکرد محسوب می شود. بر همین اساس، برگزاری منظم جلسات عمومی انجمن اولیاء و مربیان،  ترغیب خانواده ها به شرکت مستمر در کلاس های آموزش خانواده ، گسترش تبلیغات رادیو و تلویزیونی در این زمینه ، استفاده از نقش شوراهای آموزش و پرورش در جهت آگاهی دادن به مردم، دعوت از اولیاء برای حضور مکرر در مدرسه و پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان خود، برپایی نمایشگاهی از حاصل کار دانش آموزان و معلمان، تجلیل از افراد خیر و معرفی آنان به مردم، دعوت از اولیاء جهت بازدید از مدرسه های موفق، برجسته ساختن فعالیت های انجمن برای سایر اولیاء و استفاده از ظرفیت رسانه ها را می توان از عوامل تاثیر گذار در جلب مشارکت های مردمی دانست.

سخن پایانی

بی هیچ تردید رابطه خانواده و کادر مدرسه تعاملي دوطرفه و ماندگار است. هر دو نهاد تربيتي بايد به وظایف خود عمل کنند تا تعليم  و تربيت دانش آموزان در محیطی شاد و پویا حاصل شود. ذکر این نکته ضروری است که وجود معلمان با صلاحيت و دلسوز در مدارس، خلاء وجود پدر و مادر را پر نمي کند و وجود والدين توانا و قابل نيز نمي تواند جاي کادر مدرسه را بگيرد. فلذا همکاري و هماهنگي اين دو نهاد مهم در يک برنامه واحد و منسجم مي تواند ثمربخش باشد. با این وجود شکل گيري شخصيت و چگونگي رشد رواني کودکان بيش از همه در گرو عملکرد خانه و مدرسه است . اين دو نهاد اجتماعي است که بزرگترين مسئوليت را در رشد و تکامل شخصيت کودکان برعهده دارند. وقتي که رفتار معلمان و اولياي مدرسه و نيز رفتار پدر و مادر و اولياي خانواده با موازين تعليم  و تربيت و روانشناسي کودک و رشد او مطابقت نداشته باشد، سلامت رواني و اجتماعي کودکان به مخاطره مي افتد. مدرسه برای تامین مقاصد جامعه طرح ریزی شده است و مدارس به تغیرات متناوب نیاز دارند تا بتوانند با تغییرات اجتماعی هماهنگ شوند و نیازهای جدید جامعه را پاسخ دهند. رسیدن به اهداف مدرسه در پرتو همدلي و همسويي اين دونهاد مهم آموزشي و تربيتي يعني خانه و مدرسه، بسياري از مشکلات و تنگناهاي نظام تعليم وتربيت حل خواهد شددر این بین نقش نهاد های واسط نظیر انجمن اولیاء و مربیان می تواند، در پیشبرد اهداف نظام آموزشی بسیار موثر و کار گشا باشد. امید است مدیران محترم نیز با تبیین اهداف مدارس زمینه همکاری و تعامل اعضای انجمن را که نمایندگان والدین دانش آموزان هستند، فراهم کنند و استفاده از پتانسیل جدی این نهاد در زمینه های مختلف آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و ... نهادینه شود. 

پست ها مرتبط