• gorgan
  • 1397/11/1
  • 01732129597
  • gorgan, iran
news-details
علمی و پزشکی

مقاله «علم در قاب تصویر» با راهنمایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی نمایه شد.

علیرضا اسفندیاری مقدم رئیس واحد علی آباد کتول با اعلام این خبر افزود: «تبیین رسانه‌ای‌ سازی علم، بررسی جایگاه علم در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و شناسایی مؤلفه‌های برنامه‌سازی تلویزیونی با رویکرد ترویج علم از اهداف اصلی این پژوهش است.»
اسفندیاری با بیان اینکه ترویج علم برای افزایش درک عمومی، تفکر انتقادی، مشارکت شهروندی و تعهدات اجتماعی اهمیت دارد خاطرنشان کرد: «تلاش برای انعکاس اندیشه‌های علمی باید به‌گونه‌ای باشد که تمام افراد بتوانند مفاهیم اساسی و جوهر اصلی علم را درک کنند تا ترویج و همگانی‌سازی علم در میان عامه مردم تحقق یابد.»
وی با مقایسه برنامه‌های تلویزیونی در ادوار گذشته اظهار کرد: «یافته‌های این تحقیق نشان می‌‌دهد که برنامه‌های علمی، به‌طور متوسط 4 درصد از برنامه‌های سیما را در ده‌ سال گذشته به خود اختصاص داده‌اند. از طرفی بالاترین میزان پخش برنامه‌های علم و فناوری از شبکه‌های ملی تلویزیون جمهوری اسلامی ایران مربوط به سال 1390 بوده است.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول با توجه به وضعیت ترویج علم در سیمای جمهوری اسلامی ایران و شناسایی عناصر اساسی در برنامه‌های علمی، مقاله علم در قاب تصویر را یکی از نخستین کاوش‌ها در این موضوع عنوان کرد و گفت: «نتایج این پژوهش می‌تواند با یادآوری اهمیت و جایگاه ترویج علم، توجه سیاستگذاران و برنامه‌سازان رسانه ملی را به رعایت مؤلفه‌های ترویج علم در فرایند برنامه‌سازی جلب کند.»
عضو هیات علمی واحد علی آباد کتول تأکید کرد: «در برنامه‌سازی فاخر با رویکرد ترویج علم، مواردی همچون پژوهش فراگیر برنامه‌ای، انتخاب عوامل و به ویژه تهیه‌کنندگان آشنا با ترویج علم و نیز مؤلفه‌هایی همچون توجه به ساده‌سازی مفاهیم پیچیده و استحکام مباحث علمی، پرهیز از شبه‌‌ علم و ضد علم و به‌ روز بودن موضوع برنامه باید رعایت شود.»
مقاله «علم در قاب تصویر» از سوی عیسی زارعی و دکتر محمد حسن‌ زاده و با هدایت و راهنمایی علیرضا اسفندیاری‌ مقدم از رساله دکتری با عنوان «طراحی الگوی ترویج علم در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران» مستخرج و منتشر شده است.
با توجه به عناصر اساسی برنامه‌سازی تلویزیونی با رویکرد ترویج علم، مقاله «علم در قاب تصویر» با هدایت و راهنمایی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول در شماره جدید نمایه شد.

پست ها مرتبط