• gorgan
  • 1397/11/1
  • 01732129597
  • gorgan, iran
news-details
اقتصادی

به گزارش بازار کسب و کار گلستان قوانلو در بحث صادرات وقتی می‌گوییم کیفیت ملاک است قطعاً در امر صادرات کیفیت خود باعث افزایش صادر کردن را ایجاد خواهد کرد در بحث تبلیغات بارها به مراکز رسانه‌ای و مقام معظم رهبری داشته‌ایم مردم هستند که باید تشخیص دهند که کالای مورداستفاده را خریداری کنند یا خیر چراکه رسانه‌ها صرفاً وظیفه معرفی کالا و تبلیغات رادارند و باید این قانون شود که کالای مورد تبلیغ تمام موارد قانونی خود را برای امر معرفی دریافت کند .

لذا باید فرهنگ عمومی‌شود آن چیزی که تبلیغ می‌شود صرفاً نمی‌تواند که راست باشد و مورد تائید قرارگرفته و مردم باید خودشان بیشتر در این امر دقت لازم را داشته باشند .

یک درصد از بودجه تمام دستگاه را تصویب کردن که با صدا سیما برای معرفی کالا داخلی جهت معرفی و تبلیغات محصول تولیدی خود داشته باشند . امروزه بسیاری از واحدهای تولیدی جهان به سمت رفتن به بخشی از صرف هزینه خود به سمت تبلیغات رفته‌اند و باید واحدهای تولیدی ما هم به این سمت حرکت کنند و درسال ۲۰۱۷ پیش‌بینی می‌شود که تبلیغات واحدها تولیدی خود را در فضای مجازی داشته باشند .

فرهنگ‌سازی حمایت از تولید داخل به عهده رسانه‌ها بوده و رسانه‌ها می‌بایست در جهت این امر گام بردارند و باعث ایجاد رقابت سالم در بین مردم نسبت به فروش کالا تولیدشده شوند .

پست ها مرتبط