بایگانی‌های فیلم - هفته نامه بازار کسب و کار
تایید معنادار رهبر انقلاب هنگامی که یک دانشجو گفت: “جنگ را با بیست ساله‌ها بُردیم ولی اقتصاد را با شصت ساله‌ها باختیم …”  آیا آقازاده‌ها حاضرند پراید سوار شوند؟ @bazarkasbkar