• gorgan
  • 1397/11/1
  • 01732129597
  • gorgan, iran
علمی و پزشکی

رئیس واحد علی آباد کتول: تحقق علم و عمل از ویژگی‌های بارز دانشجویان کارآفرین است

ئیس واحد علی آباد کتول: تحقق علم و عمل از ویژگی‌های بارز دانشجویان کارآفرین است رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول تحقق علم و عمل را از ویژگی‌های بارز دانشجویان کارآفرین دانست. به گزارش روابط عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی آباد کتول، دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم با حضور در کارخانه تولیدی صنعتی خمیر کاغذ تسکا با ابراز خرسندی از موفقیت دانشجوی کارآفرینی واحد علی آباد کتول و با توجه به اینکه دنیای امروز دنیای مهارت بوده و دانشجویان باید از فرصت پیش آمده در ارتباط با صنعت و دانشگاه استفاده کنند، افزود: «امروزه دانشگاه‌ها باید جوانان را به سوی تربیت تکنسین‌های ماهر سوق دهند چراکه این جوانان نیاز به تربیت و توجه دارند و در همه کشورهای دنیا اعم از صنعتی و غیر صنعتی این نگاه ویژه به این قشر وجود دارد.»