• gorgan
  • 1397/4/30
  • 01732129597
  • gorgan, iran
علمی و پزشکی

درد دنبالچه

مهم‌ترین عامل در بروز درد دنبالچه مربوط به نیمه‌ دررفتگی‌های استخوان دنبالچه و نداشتن ثبات این استخوان و حرکت بیش‌ از حد آن است. معمولا درد در این ناحیه به جایی انتشار نمی‌یابد اما گاهی با کمردرد یا درد باسن و کشاله ران همراه می‌شود و با نشستن یا بلند شدن از حالت نشسته افزایش می‌یابد

علمی و پزشکی

⭕️ نيمه تاريك وجود چيست؟

نيمه تاريك وجود آن بخشی از شخصیت ماست كه روابط ما را به بن بست ميكشاند و مانع از تحقق روياهايمان ميشود، اين بخش را كارل يونگ سايه مينامد و آن شامل همه آن ويژگيهای شخصيتی ماست كه سعی ميكنيم پنهان و يا نفی كنيم. بدبينی و خوش بينی، اهلی و اهريمنی بودن، بی باكی و ترس، همگی ويزگيهای خفته در درون ما هستند. بسياری از ما از هر دو بخش تاريك و روشن وجودمان هراس داريم. بسياری از ما ميترسيم به درون خود بنگريم و اين ترس، ما را وادار كرده است چنان