کشت دوبارهِ زمین‌های خسارت دیدهِ سیل
کشت دوبارهِ زمین‌های خسارت دیدهِ سیل

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان به کشاورزانی که زمین و محصولشان در سیل خسارت دید، کشت دوباره را توصیه کرد.

به گزارش  بازار کسب و کار ؛ محمدرضا عباسی گفت: کشاورزانی که مایل به این کار هستند بهتر است، آفتابگردان یا سورگوم بکارند.

وی افزود: آنها هم که آب کافی دارند می توانند پنبه یا ذرت کشت کنند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی گلستان اضافه کرد: در کشت پاییزه ۵۴۰هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت رفته بود که در سیل اخیر حدود ۳۱۷هزار هکتار از این زمین ها خسارت دید.

عباسی ادامه داد: حدود یکصد هزار هکتار از مزارع گندم، جو و کلزا در این استان نیز صددرصد از بین رفت.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما