شناسایی بیش از ۷۰۰ نوع مخدر در ایران
شناسایی بیش از ۷۰۰ نوع مخدر در ایران

به گزارش بازار کسب و کار شهنازی جانشین حوزه درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: مواد روان گردان جدید به نام NPS است که از سال ۲۰۱۶ متاسفانه خیلی از کشور به لحاظ نبود ساختار لازم و نبود قانون خاص نمی توانستند با عاملین تولید و توزیع این نوع مواد برخورد لازم را […]

به گزارش بازار کسب و کار شهنازی جانشین حوزه درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر گلستان گفت: مواد روان گردان جدید به نام NPS است که از سال ۲۰۱۶ متاسفانه خیلی از کشور به لحاظ نبود ساختار لازم و نبود قانون خاص نمی توانستند با عاملین تولید و توزیع این نوع مواد برخورد لازم را داشته باشند و بعد از دستگیری به لحاظ نبود قانون در راستای برخورد مقابله با این نوع مخدرها نمی توانستند برخوردهای لازم و پیشگیرانه را با این گونه افراد داشته باشند .

جانشین حوزه درمان ستاد مبارزه گلستان افزود عاملین تولید این نوع مخدرها برای جذب مشتری و حفظ آن هر از گاهی اقدام تغییر و دستکاری در ساختار شیمیایی مواد تشکیل دهنده مخدرها کرده و ان را با نام تجاری جدید به فروش می رسانند
شهنازی در پایان گفت در حال حاضر بیش از ۷۰۰ نوع مخدر صنعتی در ایران و جهان کشف و شناسایی شده است که در حال مبارزه و مقابله با آن هستیم.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : بازار کسب و کار