رئیس  امور HSE   گاز گلستان بر ضرورت کنترل سیستم لوله کشی داخلی منازل تاکید کرد
رئیس  امور HSE   گاز گلستان بر ضرورت کنترل سیستم لوله کشی داخلی منازل تاکید کرد

منوچهریان در ادامه گفت:از موراد لزوم توجه دیگر مسافرت و یا ترک منزل هموطنان برای مدت طولانی است که در این زمینه بايد وسایل گازسوز منازل خود را خاموش نموده و شیرهای مصرف آنها بویژه شیر اصلی گاز بعد از کنتور را ببندند که این اقدام موجب مي شود هموطنان عزيز با آرامش خاطر مسافرت نمایند.

به گزارش بازار کسب و کار،قربانعلی منوچهریان گفت:مشترکین عزیز توجه داشته باشند سیستم لوله کشی داخلی منازل باید هر چند وقت یکبار کنترل شود و در صورت زنگ زدگی یا خوردگی فوراً زنگ زدائی و محل مورد نظر بازسازی و رنگ آمیزی شود .

    وی افزود: دقت شود پس از جمع آوری وسایل گازسوز شیرهای مصرف گاز بسته شود و محل خروج گاز با در پوش مناسب مسدود گردد تا انشاء ا… شاهد بروز حادثه  بعلت نشت گاز از محل شيرها نباشيد .
 
 منوچهریان در ادامه گفت:از موراد  لزوم توجه دیگر  مسافرت و یا  ترک منزل هموطنان برای مدت طولانی است که در این زمینه  بايد وسایل گازسوز منازل خود را خاموش نموده و شیرهای مصرف آنها بویژه شیر اصلی گاز بعد از کنتور را ببندند که این اقدام موجب مي شود هموطنان عزيز با آرامش خاطر مسافرت نمایند.
 
 وی اظهار داشت:استفاده از شیلنگهای مرغوب همراه با بست فلزی مناسب برای نصب وسایل گاز سوز، از موارد دیگری است که باید  به آن توجه شود.
 
  
رئیس  امور HSE   گاز گلستان تصریح کرد :از نگرانی  های عمده  شرکت علیرغم اطلاع رسانی مستمر عدم رعایت نکات ایمنی در زمان استفاده از وسایل گاز سوز توسط مشترکین می باشد که متاسفانه هرساله منجر به فوت تعدادی از هموطنان عزیز می گردد لذا مصرف کنندگان محترم باید توجه ویژه ای به رعایت نکات ایمنی و آموزش آن به سایر  افراد خانواده داشته باشند .

  • منبع خبر : پایگاه خبری شرکت گاز گلستان