حجاب ، پوششی کهن در ایران
حجاب ، پوششی کهن در ایران

فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت ملت ایران یکی از افتخاراتش این است که بانوان آن قبل از اسلام هم برهنگی نداشتند و این یکی از موضوعاتی بود که مردمان این سرزمین کهن به راحتی اسلام را پذیرفتند اما عده ای این موارد را ابزار می کنند  و اجازه تذکر نمی دهند . چرا که یکی […]

فرمانده سپاه نینوا گلستان گفت ملت ایران یکی از افتخاراتش این است که بانوان آن قبل از اسلام هم برهنگی نداشتند و این یکی از موضوعاتی بود که مردمان این سرزمین کهن به راحتی اسلام را پذیرفتند

اما عده ای این موارد را ابزار می کنند  و اجازه تذکر نمی دهند . چرا که یکی از اهداف دشمن نفوذ به این مقوله بوده و هزینه های گزافی برای آن در حال صرف کردن است .

جبهه انقلاب  اسلامی وسیع باید در این امر مطالبه و ورود پیدا کنند. شهدا و فرهنگ شان بایستی برجسته شود.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : با