امروز، روز سهم خواهی نیست…
امروز، روز سهم خواهی نیست…

معروفي بيان کرد: بعد از برکناري بني صدر و قرار گرفتن فرماندهي به دستان توانمند ولي فقيه و قرار دادن فرماندهان نظامي کارآمد در بخش هاي نظامي موفق به کسب پيروزي هاي متعدد و انجام چهار عمليات موفق که منجرشد به شکست حصر آبادان و آزاد سازي خرمشهر.

به گزارش بازار کسب و کار، فرمانده سپاه نينوا گلستان در جمع خبرنگاران گفت:  فتح خرمشهر براي مردم فتح يک شهر نيست آن هم در شرايطي که همه کفار در يک طرف و ايران اسلامي درطرف ديگر چرا که در اوايل جنگ با وجود شخصي بنام بني صدر موفقيتي نداشتيم و باعث از دست دادن جوانان و هموطنان بسيار عزيز و من جمله شهرهاي آبادان و خرمشهر شديم که اين امر باعث لطمه ديدن بسياري و اعمال خسارت بيشماري در اوايل جنگ به کشور تحميل شد .

معروفي بيان کرد: بعد از برکناري بني صدر و قرار گرفتن فرماندهي به دستان توانمند ولي فقيه و قرار دادن فرماندهان نظامي کارآمد در بخش هاي نظامي موفق به کسب پيروزي هاي متعدد و انجام چهار عمليات موفق که منجرشد به شکست حصر آبادان و آزاد سازي خرمشهر.

وي ادامه داد که در عمليات بيت المقدس با تمام تلاش ها و موانعي که دشمن با استفاده از ضايعات جنگي ساختماني براي ايجاد موانع نسبت به ورود نيروهاي ايراني و بازپس گيري شهر ايجاد شده بود موفق نشد شهر را حفظ کند و با توجه به  شعاري که دشمن داده بود که اگر ايران بتواند خرمشهر را پس بگيرد کليد بصره را نيز تحويل ايران خواهد داد با اين وجود در اين عمليات با اتحاد و فرماندهي کل قوا موفق به آزاد سازي خرمشهر شده و در اين پيروزي نيز بيش از ۲۰ هزار نيروي بعثي به اسارت رزمندگان در آمدند.

معروفي افزود حضرت آقا فرمودند هوشيار باشيد چرا خرمشهرها در پي است و امروز جنگ ، جنگ آزاده هاست و منطق مقاومت همان منطق سيدالشهدا است.

فرمانده سپاه نينوا گفت : دشمن امروز قدرت مقابله نظامي با ايران را ندارد به همين خاطر به مقابله با هجوم مسائل رواني و جنگ سايبري، سياسي، اقتصادي وفرهنگي روي آورده است تا بتواند افکار و قدرت خود را بر مردم متحمل کند و در اينجا يک حرف بايد در مقابل دشمن زد و آن هم حرف فرمانده ميدان اسلام رهبر مسلمين است ‌.

وي در پايان افزود هر جا که در برابر دشمن کم بياوريم دشمن يک قدم به جلو خواهد آمد اما هر زمان که ايستادگي کرديم چندين قدم عقب رفته و اين امر ميسر نيست جز با مقاومت و اتحاد ملت در مقابل دشمنان قسم خورده ايران عزيز و امروز، روز سهم خواهي نيست در برابر اين ايستادگي و بايد همه متحد و يک دل شويم تا زانوان دشمن خم شده  و در هم شکسته شود.

  • نویسنده : حمیدرضا محمدیاری
  • منبع خبر : بازار کسب و کار