اسفندیاری رفت، علی احمدی آمد
اسفندیاری رفت، علی احمدی آمد

خرسندم كه تمام تلاش خويش را در مدت حضور صرف خدمت به مردم فهيم شهرستان علي آبادكتول و مبارزه با فساد و فاسدين معطوف نموده بودم، هرچند كه مقاومت هاي زياد و كارشكني هاي بيشماري در اين راه از كانون هاي قدرت بعمل آمده است، ولي خداوند منان را شاكرم كه اين توفيق را به بنده عنايت نموده است.

بازار کسب و کار گلستان: دكتر ابوالفضل اسفندياري در پيامي از مردم فهيم شهرستان خداحافظي و جاي خويش را به پرويز علي احمدي در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان علي آباد كتول داد
در متن پيام آمده است:

مردم فهيم و ولايتمدار شهرستان علي آبادكتول

باسلام و احترام
همانگونه كه مستحضريد امیرمؤمنان علی علیه السلام می فرماید:
«اگر مردم تو را پسندیدند و پیرامونت جمع شدند، حکومت را در دست بگیر و به اصلاح کارشان قیام کن و اگر در حقّ تو اختلاف کردند، آنها و کارشان را وا گذار». از اين رو خرسندم كه تمام تلاش خويش را در مدت حضور صرف خدمت به مردم فهيم شهرستان علي آبادكتول و مبارزه با فساد و فاسدين معطوف نموده بودم، هرچند كه مقاومت هاي زياد و كارشكني هاي بيشماري در اين راه از كانون هاي قدرت بعمل آمده است، ولي خداوند منان را شاكرم كه اين توفيق را به بنده عنايت نموده است.
حال كه فرصت ديگري براي خدمت فراهم شده است، توفيق و سربلندي شما بزرگواران را خواهانم.
در پايان جاي دارد تقدير و تشكر خويش را از حمايت هاي بي شائبه نيروهاي نظامي، انتظامي، امنيتي و قضايي و همچنين جامعه خبري(خبرنگاران) شهرستان كه در روشنگري جامعه نقشي بسزا ايفا نموده اند، اعلام نمايم.