آغاز برداشت در قطب تولید کلزای کشور
آغاز برداشت در قطب تولید کلزای کشور

پیش بینی می‌شود امسال حدود ۱۵۰هزار تن محصول برداشت شود.

به گزارش بازار کسب و کار ، رییس اداره  پنبه و دانه‌های روغنی جهادکشاورزی گلستان گفت: امسال کشاورزان در ۹۰هزار هکتار زمین خود کلزا کاشته بودند که سیل سبب آبگرفتگی ۱۳هزار هکتار مزرعه کلزا شد.
علی موسی خانی افزود: پیش بینی می‌شود میزان کلزای برداشت شده امسال کشاورزان بین ۴۰تا۵۰ درصد از پارسال بیشتر شود.
گلستان با تولید حدود ۳۵درصد محصول کلزای کشور نخستین تولیدکننده این محصول است.
۶۵مرکز نیز برای خرید تضمینی محصول کشاورزان در گلستان راه اندازی شده است.
موسی خانی استفاده از کارشناسان جهاد کشاورزی، مراقبت بهینه، رعایت تاریخ کشت، استفاده از بذر مناسب و گرده افشانی در مزارع کلزا  را از عوامل مهم در افزایش تولید کلزای امسال در گلستان بیان کرد.
پارسال کشاورزان در ۵۶هزار هکتار، کلزا کاشته بودند که ۱۱۲هزار تن برداشت کردند.

  • منبع خبر : صداو سیما